HIPHOPHUIS | Delftsestraat 19A | 3013 AD ROTTERDAM | 0104118371 | Info@hiphophuis.nl

NewsRSS Feed

LuvBug Bow tie voor eerste 25 leden van seizoen 2014/2015

De eerste 25 leden die zich inschrijven voor het nieuwe seizoen ontvangen een bow-tie uit de eerste collectie van LuvBug. Luvbug is een initiatief van Leandro Vanenburg en Ziggy Straatman. Je kunt meer informatie over LuvBug vinden op Facebook. De bow-ties zijn aanstaande zondag vanaf 16:00 verkrijgbaar bij  aanschaf van het lidmaatschap. De oplage is zeer beperkt (25 stuks) dus wees er snel bij want OP=OP!

 

Open dag met Menno (Hustle Kidz), Wesley en DJ Veusty (Xgen)

Komende zondag 31 augustus wordt het seizoen feestelijk geopend met een open huis. De dag begint met een kinderprogramma van 13:00-15:00, vanaf 15:00 een bboy masterclass van Menno van Gorp, een house workshop van Wesley (X-gen) en om 16:00 een DJ workshop van DJ Steve Veusty. Vanaf 18:00 is het food court geopend en kan er gejamd worden.

‘Firestarter’: inspiratieweek voor hiphop ondernemers

Het HipHopHuis is 4 dagen lang een inspirerend broeinest voor startende ondernemers met een urban achtergrond. Firestarter is een programma met lectures, talkshows, masterclasses en presentaties. Is jouw initiatief klaar om te vlammen? Wil je van RMB horen hoe hij van zijn passie zijn werk heeft gemaakt? Hoe DJ Rob Manga denkt over het vakmanschap van een DJ? Een masterclass van regerend wereldkampioen, bboy Menno? Kom dan van donderdag 28 tot zondag 31 augustus naar Firestarter. Naast het programma wordt er werk gepresenteerd van verschillende kunstenaars, presenteert LuvBug haar eerste collectie Bow-ties en is er dagelijks een heerlijke gezonde maaltijd te koop. Entree vanaf 3,00 euro. Het volledige programma en tijdschema vind je dit weekend hier op Facebook.

Seizoen 2014/2015 in aantocht: rooster start op 1 september

Op maandag 1 september gaat het nieuwe lesrooster in. Op woensdag 20 augustus komt het nieuwe rooster online. Hou de website en facebook in de gaten voor updates.

vacature voor communicatie medewerker

Functiebenaming: medewerker marketing en communicatie 
Omvang 16 uur

Kern van de functie 
De medewerker marketing en communicatie adviseert over alle contacten met deelnemers; Onderzoekt hoe het HipHopHuis meer publiek kan bereiken en of deze deelnemers tevreden zijn. De medewerker draagt door marketing en communicatie eraan bij dat de missie van het HipHopHuis voor de komende jaren bereikt kan worden. Adviseert de directeur op dit gebied. Is opdrachtgever aan tijdelijke medewerkers op afroep en stagiaires (ZZP-ers en vrijwilligers).

Beschrijving van de taken
Draagt zorg voor de communicatie
• Verhogen naamsbekendheid HipHopHuis;
• Contentbeheer website, digitale nieuwsbrieven en social media;
• Redactie diverse communicatie-uitingen (zowel in- als extern);
• Ontwikkelen en implementeren van de communicatie (van strategie tot concrete acties);
• Volgen van trends en ontwikkelingen die interessant zijn voor het HipHopHuis
• Initiëren diverse PR-activiteiten;

Draagt zorg voor de marketing
• Ontwikkelen en implementeren marketingbeleid (van strategie tot concrete acties);
• Doen van klant- en tevredenheidonderzoek
• Doen van analyses van gegevens uit administraties en externe bronnen

Het bijdragen aan het management van de instelling
• Levert bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het HipHopHuis
• Is op afroep lid van het managementteam
• Ondersteunt en adviseert de directeur bij strategie rond marketing en communicatie

Competenties 
HBO kennisniveau, 1 jaar relevante werkervaring
Affiniteit met jongeren- en straatcultuur
Communicatief
Organisatorisch
Analytisch
Netwerker

Salaris:
Functieniveau : schaal 7 CAO Kunsteducatie

Contact:
Stuur je motivatie en CV voor 21 augustus t.a.v. Aruna Vermeulen naar renee@hiphophuis.nl Gesprekken worden ingepland op 25 en 26 augustus.

per september vacature voor financieel specialist

Financieel specialist

 

Omvang                                         :  (24 tot) 28 uur

 

Kern van de functie

Het verrichten van financieel administratieve werkzaamheden t.b.v. de boekhouding, salarisadministratie, projectadministraties, begroting en jaarrekening. Vertaalt visie en doelen van het HipHopHuis naar de administraties en stelt management informatie samen. Stelt begroting en jaarrekening op. Regelt de leerlingenadministratie en registratie van prestatiecijfers, personeelsadministratie, belastingen en verzekeringen. Adviseert de coördinator(en), projectleiders en de directeur rond financieel- en personeelsbeleid. Volgt ontwikkelingen op het eigen vakgebied en benut waar mogelijk kansen op deskundigheidsontwikkeling. Rapporteert aan de directeur.

 

Beschrijving van de taken

 

Het zorgdragen voor de administratieve organisatie

 • Geeft vorm aan de financieel-administratieve organisatie en de interne controle
 • Draagt zorg voor een juiste toepassing en optimalisering van de financiële processen.

 

Ten behoeve van de boekhouding

 • Inboeken van de (loon)journaalposten en verantwoordelijk voor een correcte aansluiting;
 • Het controleren van de geboekte facturen op juistheid en codering en het fiatteren;
 • het verrichten van tijdige betalingen aan de hand van betaalopdrachten;
 • Debiteurenbeheer: Het versturen en inboeken van de facturen aan deelnemers, scholen en andere debiteuren. Houdt openstaande posten bij en verstuurt herinneringen;
 • Draagt zorg voor de juiste en tijdige afdrachten van BTW;
 • Het beantwoorden van vragen en het geven van informatie m.b.t. financiën aan (interne) klanten, subsidieverstrekkers en andere instanties.

 

Ten behoeve van de salarisadministratie

 • Verwerkt de maandelijkse mutaties in het salarisprogramma;
 • Opstellen van contracten
 • Controleert de output, brengt zo nodig correcties aan en draagt zorg voor de uitbetaling van de salarissen;
 • Draagt zorg voor de juiste afdracht aan de belastingdienst, UWV en pensioenfonds;
 • Verzorgt de contacten met het externe salariskantoor.

 

Ten behoeve van de prestatie cijfers

 • Controleert de registratie van prestatiecijfers
 • Opstellen van overzichten prestatiecijfers. Legt deze ter goedkeuring voor aan de directeur.

 

 

Ten behoeve van de begroting en de jaarrekening

 • Voorbereiden en opstellen van de (concept)begroting en (concept)jaarrekening.
 • Overlegt met de accountant over (concept)jaarrekening; legt deze voor aan de directeurbestuurder.
 • Opstellen van budget- en resultatenoverzichten, kwartaaloverzichten. Legt deze ter goedkeuring voor aan de directeur.
 • Adviseren en ondersteunen van de directeur en budgethouders
 • Stelt de liquiditeitsbegroting op, bewaakt en analyseert deze.
 • Stelt periodiek resultatenoverzichten samen ten behoeve van de begrotingsbewaking en legt deze voor aan de directeurbestuurder en budgethouders.
 • Signaleert over- en onderschrijdingen en rapporteert daarover aan de directeurbestuurder en de betrokken budgethouders.
 • Draagt zorg voor een investeringsbegroting en de daarbij behorende investeringsplannen

 

Het ondersteunen van het management van de instelling

 • Levert bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het HipHopHuis
 • Neemt op afroep deel het managementteam
 • Ondersteunt/adviseert de directeur bij diens werkzaamheden
 • Ondersteunt/adviseert de directeur bij de toelichting aan de subsidieverstrekkers en bestuur.

 

Competenties:

HBO kennisniveau, minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring

Affiniteit met jongerencultuur

Oog voor de verschillende doelgroepen

Klantgericht en communicatief vaardig

Betrouwbaar

Adviesvaardig

Analytisch

Zorgvuldig en nauwkeurig

Toezichthoudend/ controlerend

 

Salaris:

Functieniveau (inschaling)         : schaal 8 CAO Kunsteducatie

 

Contact:

Stuur je motivatie naar renee@hiphophuis.nl

 

HHH X Notorious IBE 2014: ‘kijk verder dan de dansvloer’

IBE x HipHopHuis bundelen hun krachten zodat de Notorious IBE een inspirerende en informatieve ervaring wordt. Talkshows, workshops, dance sessions, presentaties en film. Programma manager Tyrone van der Meer verwoordt het zo: ‘Because our culture doesn’t stop outside the dance floor’. Meer informatie via www.thenotoriousibe.com

Circle of Codes x HipHopHuis: Wrecking Unlimited

jiv
Wrecking Unlimited biedt het beste van Funk, Hiphop, House, Bass muziek met een vleugje Latin en Tropical georiënteerde muziek; dit wordt eerst afgetrapt door een dansbattle waar een aantal van Nederland’s beste dansers te gast zijn! Nadat zij de dansvloer hebben opgewarmd en iedereen zijn ogen heeft uitgekeken is het publiek aan zet om het dak eraf te blazen! Zij weten precies hoe ze jullie zo ver kunnen krijgen! Voor updates en informatie klik hier en houd Facebook in de gaten.

DATUM & TIJD
18-07-2014 (vrijdag)
20:30 – 03:00

LOCATIE & ADRES
Rotterdamse Schouwburg
Schouwburgplein 25, Rotterdam

ORGANISATIE
HipHopHuis x Rotterdam Unlimited (Zomercarnaval & Dunya Festival) x Rotterdamse Schouwburg x Circle of Codes

Minimum leeftijd: Battle 20:30 – 23:30 alle leeftijden. Party 23:30 – 03:00 18+