Het Hiphophuis bestaat sinds 2002 en is opgericht om hiphopliefhebbers uit Rotterdam en omgeving een thuis te bieden. Oprichters Bennie Semil, Lloyd Marengo en Aruna Vermeulen ontwikkelden eerst het Hiphophuis in samenwerking met de SKVR. Het Hiphophuis is sinds 2008 een zelfstandige stichting.

Stichting Hiphophuis Holland werkt met een onbezoldigd bestuur, te weten Ernestine Comvalius (voorzitter), Kim Dankoor (secretaris) en Janpier Brands (penningmeester).


Het beloningsbeleid van de Stichting Hiphophuis Holland is in overeenstemming met de CAO voor het Kunstonderwijs. Directeur is Aruna Vermeulen, ingedeeld in schaal 12 van deze cao. Stichting HipHopHuis Holland heeft een ANBI status gekoppeld aan RSIN nummer: 818791408.


Het Hiphophuis heeft zich tot doel gesteld een breed onderwijsaanbod te realiseren, zowel in huis als in het onderwijs. Op het gebied van talentontwikkeling heeft het Hiphophuis internationale ambities. Ook professionalisering van de organisatie, met name op het gebied van financiën, communicatie, marketing en events, is een speerpunt.

Het Hiphophuis streeft naar het bieden van hoge kwaliteit tegen lage tarieven, zodat deelname voor iedereen toegankelijk is. Deze doelstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij sponsors en subsidies. Het programma Hiphophuis wordt grotendeels mogelijk gemaakt door een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW. Kijk hier voor onze algemene voorwaarden, jaarverslagen en ons meerjarenbeleidsplan.


Het Hiphophuis werkt met een onbezoldigd bestuur:

Ernestine Comvalius (voorzitter) – tot 1 maart 2028

Janpier Brands (penningmeester) – tot 1 maart 2028

Kim Dankoor (secretaris) – tot 1 maart 2028

 

Het Hiphophuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties en giften aan ons fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Steun ons en help mee aan onze missie!

 

ANBI Publicatie