HIPHOPHUIS | Delftsestraat 19A | 3013 AD ROTTERDAM | 0104118371 | Info@hiphophuis.nl

Educatief Programma

Het HipHopHuis presenteert ‘Each One Teach One’, een educatief programma voor scholieren met als doel kennismaking met hiphop.
Each One Teach One’ is een gevarieerd workshopprogramma gebaseerd op dans, muziek en beeldende vorming. Het motto ‘Each One Teach One’ staat voor de kracht van kennisoverdracht en de vanzelfsprekendheid om passie te delen.
De workshops hebben niet alleen artistieke doelen. Zo is empowerment een kernbegrip in deze cursus. Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma bestaat namelijk uit het terugkoppelen van de aangeleerde vaardigheden naar het dagelijks leven. De leerlingen worden gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn met de aangereikte tools.

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Each One Teach One is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De lessen worden afgestemd op de leeftijd en niveau van de groep. Er wordt rekening gehouden met de kerndoelen die in het voortgezet onderwijs behaald dienen te worden, zodat elke les een verbreding of verdieping is op het bestaande lesaanbod.

Bekijk ons aanbod via KCR

Praktische Informatie

Each One Teach One bestaat uit workshops, dagprogramma’s en lessenreeksen. De lessen kunnen zowel binnen als buiten schooltijd worden aangeboden. Ook een combinatie is mogelijk waarbij bijvoorbeeld één les plaatsvindt tijdens schooltijd (als teaser) en de rest buiten schooltijd als naschoolse activiteit.
Daarnaast zijn ook jaarplanningen mogelijk. Het HipHopHuis inventariseert en ondersteunt op gebied van communicatie en inschrijvingen tot het gehele schooljaar voorzien is van een evenwichtig programma.

  • eenmalige workshops (kennismaking)
  • een serie van workshops (verdieping)

De lessen sluiten aan bij het belevings- en ontwikkelingsniveau van de kinderen, zodat er tijdens de activiteiten een verdieping van hun eigen kennis en vaardigheden tot stand kan komen. Een lessenreeks bestaat uit een serie van minimaal zes lessen waarbinnen toegewerkt wordt naar een bepaald einddoel. De reeks wordt (eventueel) afgesloten met een demonstratie of presentatie.

Tekst: Aruna Vermeulen, Xaviera de Jezus
Vormgeving: almost Modern

Voor meer informatie, tarievenlijst en boekingen kunt u contact opnemen met: educatie@hiphophuis.nl

HipHopHuis
Delftsestraat 19A
3013 AD Rotterdam
010 – 411 83 71