×

Educatief Programma

Het HipHopHuis presenteert ‘Each One Teach One’, een educatief programma voor scholieren met als doel kennismaking met hiphop.
Each One Teach One’ is een gevarieerd workshopprogramma gebaseerd op dans, muziek en beeldende vorming. Het motto ‘Each One Teach One’ staat voor de kracht van kennisoverdracht en de vanzelfsprekendheid om passie te delen.
De workshops hebben niet alleen artistieke doelen. Zo is empowerment een kernbegrip in deze cursus. Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma bestaat namelijk uit het terugkoppelen van de aangeleerde vaardigheden naar het dagelijks leven. De leerlingen worden gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn met de aangereikte tools.

De leerlingen worden gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn met de aangereikte tools. Heb je interesse in ons educatie-programma? Neem dan contact op met Kanvie, zij zal je helpen een passend programma te organiseren.