HIPHOPHUIS | Delftsestraat 19A | 3013 AD ROTTERDAM | 0104118371 | Info@hiphophuis.nl

Agenda

Boekpresentatie: Straatpolitiek

Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks beschrijft in haar boek ‘Straatpolitiek’ dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek geduid kunnen worden, ook al beschouwen buitenstaanders ze vaak niet als politiek betekenisvol.

Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken en geradicaliseerde jonge moslims, allemaal bedrijven zij een vorm van ‘straatpolitiek’: door zich af te zetten tegen de politieke orde eisen zij een stem op in het maatschappelijk debat. Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om.

Programma:
– Boekpresentatie: Straatpolitiek door Femke Kaulingfreks
– Spoken word door Gikkels, YMP en Stryder
– TALK: Straatpolitiek met Tina Rahimy (lector superdiversiteit van de Hogeschool Rotterdam), Malique Mohamud (cultuur organisator en schrijver voor de Correspondent over hiphop/straatcultuur) en Nawal Mustafa (juriste en activiste op het gebied van racisme, islamofobie en discriminatie van vluchtelingen)

Hosted by Rajae El Mouhandiz.
Aanvang: 15:30 / FB Event